HỖ TRỢ:

Giải Pháp: Mr.DŨNG

 0938.239.199

Kinh doanh: Mr.Khánh

 0932.078.496

 

           Nâng Cấp máy là một nhu cầu thực tế đối với sản xuất và yêu cầu trong sản xuất. Giảm chi phí sản xuất, Giám sát sản xuất và thu thập dữ liệu là một nhu cầu thực tế trong sản xuất hiện đại.

Có nhiều mục đích nâng cấp máy khác nhau như do yêu cầu sản xuất, Kiểm tra sản phẩm bắt buộc, Giảm giá thành sản xuất. Đánh giá sản phẩm, thu thập dữ liệu để đưa ra hành động sản xuất. Cải tiến công đoạn sản xuất. Do đây là yêu cầu khá đặc thù nên quy trình thực hiện cũng có chút đặc biệt.

Quan trọng trong nâng cấp máy là đựa trên các tính năng, và chức năng hiện tại để thêm vào các tính năng mới. Do đó, Phần đánh giá hiện trạng của máy khá quan trọng.

Quy trình để nâng cấp máy như sau:

NHẬN YÊU CẦU: Nhận yêu cầu của khách hàng, ghi nhận và cử nhân viên phụ trách.

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG: Xem hiện trạng máy để xác định các vấn đề cần khắc phục. Thêm vào các tính năng mới. Nắm rõ hiện trạng để đưa ra giải pháp tối ưu.

GIẢI PHÁP: Dựa trên hiện trạng của máy để đưa ra các giải pháp tối ưu cho nâng cấp máy.

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG: Đơn hàng sẽ được xác nhận sau khi khách hàng đồng ý giải pháp và chi phí cho dự án.

THỰC HIỆN DỰ ÁN: Đây chính là quy trình bao gồm các bước để thực hiện một tủ điện. 

CHẠY THỬ NGHIỆM: Chạy thử nghiệm xem có đạt yêu cầu như thiết kế, Nếu cần điều chỉnh để phù hợp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng vận hành máy theo chức năng mới. 

BÀN GIAO: Bàn giao cho khách hàng sử dụng và các tài liệu thiết yếu nếu cần thiết.

CÁC NÂNG CẤP ĐẶC TRƯNG.