Chúng tôi chuyên thiết kế thi công điều khiển trong máy công nghiệp. Máy kiểm tra sản phẩm, phân loại sản phẩm. Chúng tôi phân loại sản phẩm bằng camera. Kiểm tra sản phẩm qua camera.